Det gode bestyrelsesmedlem


1. Faglig ballast

Uddannet civilingeniør med speciale i Virksomhedssystemer, hvilket er en bred uddannelse med fokus på produktion, teknologi, produktudvikling og konstruktion, ERP-systemer, virksomhedsøkonomi og strategi-udvikling. Efteruddannelse/overbygning i form af kurser inden for Just-in-Time/LEAN, kvalitetsstyring, økonomi, bestyrelsesarbejde m.m.


2. Erfaring på udvalgte områder og internationalisering

Født med "sorte fingre" dvs. fortrolig med arbejdet på gulvet og har prøvet mange forskellige jobfunktioner i virksomheder i form af fritids- og feriejobs.


Bred praktisk erfaring inden for følgende områder:

• Ledelseserfaring på alle niveauer i en virksomhed op gennem min karriere.

• Produktionsstyring herunder opbygning og indførelse af nye IT-systemer

• Produktionsteknologi – indført en række robot- og automatiseringsanlæg og opbygget af meget avancerede produktionsanlæg

• Supply Chain Management – indførelse af partnerskabsaftaler med nøgleleverandører

• Produktudvikling inden for byggeindustrien og arbejdet med EU Byggevaredirektiv med henblik på opnåelse af Europæisk Tekniske Godkendelser (ETA) samt tilsvarende med tyske byggetekniske godkendelser

• Kvalitetschef med ansvar for opbygning og indførelse af ISO 9000:2000

• Udarbejdelse og gennemførelse af stratigiplaner

• International indkøbserfaring med stort indkøbsvolumen inden for stål

• International erfaring med produktionsteknik, produktudvikling og Supply Chain Management med kolleger i England, Frankrig, Tyskland og USA

• Forhandlingsvant på engelsk og tysk

• Fortrolig med bestyrelsesarbejde gennem 25 år, såvel i familiebestyrelse som i professionelle bestyrelser

• Erfaring med gennemførelse af generationsskifte og køb/salg af virksomheder

 

3. Engagement i virksomheden

Jeg har aldrig arbejdet i en virksomhed eller bestyrelsesfunktion uden at engagere mig 100 % i opgaven. Når jeg siger JA til en opgaver/job er det fordi jeg vil det, og fordi mit "drive" er at være med til at gøre en forskel og udvikling virksomheden.
Nogle af mine væsentligste styrker er at være en god igangsætter og inspirator, dvs. få mennesker til at åbne øjnene og se nye muligheder.

 

4. Aktiv og flittig og have tid

Lige såvel som jeg engagerer mig i en opgave vil jeg også arbejde aktivt og flittigt for at skabe den udvikling der er enighed om. Jeg har lagt mit fremtidige arbejdsliv an på at være professionel, aktiv og kompetent bestyrelsesmedlem og ledelsesrådgiver, og derfor vil jeg til enhver tid tage mig den tid, der er nødvendig for at indgå i en bestyrelse.

 

5. "God kemi"

Som person er jeg meget åben og positiv, og af langt de fleste jeg møder, bliver jeg betragtet som imødekommende og venlig. Jeg kan begå mig på alle niveauer, og der er meget få mennesker, jeg ikke kan samarbejde med. I relation til en konkret opgave som bestyrelsesmedlem skal det selvfølgelig være helt afklaret.

 

6. Melde fra, når det er nødvendigt

Jeg giver gerne udtryk for mine holdninger og opfattelser af tingene, og jeg er vedholdende og arbejder hen mod de aftalt mål.

 

For uddybning af ovenstående henvises til mit CV.

Henrik Bentsen